วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บางครั้ง...เรามองหา "สิ่งที่ขาด"
        จนพลาด"สิ่งที่มี"
และบางครั้งก็มองหา "สิ่งที่ดี"
       จนทำให้"สิ่งที่มี"
        นั้นหายไป!!!!